Regulament

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Varianta actualizată în data de 11.07.2017

 

1.a. Organizatorul concursului este BURDA ROMÂNIA SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, sector 3, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/25628/1994 având cod fiscal RO6646770, cont bancar RO20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora,

Concursul este organizat în cadrul campaniei Iubesc Transilvania în colaborare cu SC ENKI BUSINESS SRL, Free Spirit Travel, Partener, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Caraiman nr. 59, sector 1, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J45/4545/2008 având cod fiscal RO23481965, cont bancar RO58 INGB 0000 9999 0480 3889  deschis la ING BANK.

 

Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menţionate mai jos, denumit în continuare Regulament Oficial.

 

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.natgeo.ro.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în România, cu vârsta peste 18 ani, mai puțin angajații societăților SC Burda România SRL și ai companiilor implicate în desfășurarea campaniei (agenții de publicitate, companii de distribuție, furnizori de servicii necesare desfășurării campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum și rudele lor de gradul I.

 

 1. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

Concursul se va desfășura începând cu data de 1 iulie 2017. Înscrierile în concurs se vor opri la data de 15 iulie 2017, ora 23.59. Orice participant care încearcă să se înscrie după această dată nu va fi luat în considerare.

 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

 

SUBIECTUL CONCURSULUI:

Campania Iubesc Transilvania își propune/are ca scop promovarea destinațiilor autohtone de calitate.

 

 

CUM SE PARTICIPĂ LA CONCURS:

Participanții la concurs trebuie să scrie pe www.natgeo.ro un review despre locația preferată aflată pe teritoriul Ardealului și să încarce minimum o imagine cu locația respectivă. Participanții se pot înscrie de mai multe ori, cu mai multe locații recomandate.

Participanții declară că dețin toate drepturile de autor, conexe și/sau orice drepturi privind utilizarea imaginii persoanei, locației pentru materialele pe care le trimite Organizatorului și garantează organizatorul și Partenerii campaniei împotriva oricărui prejudiciu ce ar putea fi cauzat de utilizarea materialelor trimise în cadrul Concursului.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare participant declară că toate drepturile patrimoniale de autor, precum și toate drepturile conexe drepturilor de autor în legătură cu materialele scrise, vizuale și cu prestațiile realizate în legătură cu Concursul vor fi cedate Organizatorului, în vederea aducerii la cunoștința publicului, fixării, distribuirii, închirierii sau oricăror altor operațiuni decise de Organizator. Cesiunea drepturilor patriomoniale de autor si a drepturilor conexe drepturilor de autor va avea loc la momentul transmiterii operelor, fara a mai fi nevoie de alte formalitati in acest sens si fara achitarea vreunei remuneratii aditionale dobandirii dreptului de a ii fi promovata opera si de a dobandi eligibilitate la premiul concursului. Astfel, prin participarea la Concurs, participantul declară că remuneraţia suficientă pentru această cesiune este reprezentată de eligibilitatea la premii şi posibilitatea conferită de a comunica public opera prin intermediul site-ului natgeo.ro sau al revistel National Geographic Tralever , în modalităţile şi la termenele decise de Organizator. Drepturile cesionate Organizatorilor vor putea fi exploatate de acesta în mod liber, fără limitări în timp sau în spațiu.

 

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie să acceseze pagina de concurs de pe site-ul natgeo.ro, să completeze câmpurile formularului de concurs, să completeze descrierea locaţiei în spaţiul dedicat şi să încarce fotografia. Imaginile trebuie să aibă maximum 2 MB. Imaginile vor apărea pe natgeo.ro, doar după ce administratorul site-ului natgeo.ro le va autoriza pentru publicare online.

 

Sunt excluse din concurs fotografiile ce conţin nuditate, pornografie, armament, forme de abuz faţă de animale, oameni sau natură, atitudini indecente şi vicii, rasism, xenofobie, discriminare sexuală sau religioasă.

Se poate încărca o singură imagine. Ultima zi de înscriere la concurs este 15 iulie 2017 ora 23.59.

 

La finalul perioadei de înscriere, toate fotografiile vor putea fi votate de useri. Perioada de vot este 1-30 iulie 2017.

 

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

(i) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru e-mailurile nelivrate datorită defecţiunilor sau supraîncărcării reţelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a funcţionării deficitare ori nefuncționării aplicaţiilor utilizate de participanţi (soft şi/sau hardware).

(ii) Situaţiile în care premiul nu este livrat ori înmânat câştigătorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorect comunicate la înregistrare; Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru situaţia în care Participantul şi-a schimbat oricare dintre datele cu care s-a înscris la Campanie. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor (persoane fizice sau juridice, de orice fel) asupra Premiilor.

 

 1. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.a. Câştigătorii vor fi desemnaţi de redacţia NG Traveler.

Departajarea se face funcţie de trei criterii:

1       Ineditul şi precizia recomandării. Scrie-ne pe scurt- maximum 500 de cuvinte- coordonatele locului respectiv (cine, ce, când, unde), dar mai ales de ce îţi place.

2       Calitatea fotografiei. Încarcă  minimum 1 poză de maximum 2 MB cu locul recomandat.

3       Numărul de voturi obţinut de la ceilalţi cititori ai www.natgeo.ro.

 

Perioada de înscriere în concurs – 01-15 iulie 2017

Perioada votare 1 iulie – 30 iulie 2017

Numele câştigătorilor vor fi anunţate pe www.natgeo.ro pe 1 august 2017.

Câştigătorul va fi contactat de Burda România imediat după publicarea numelui său pe site-ul natgeo.ro.

Câştigătorul va revendica premiul în perioada 1-5 august 2017 la adresa de mail [email protected] . În cazul în care câştigătorul nu poate fi contactat sau nu-şi revendică premiul în perioada menţionată, acesta va fi descalificat şi va fi declarat câştigător următorul clasat.

Câştigătorul va fi pus în posesia premiului de către SC ENKI BUSINESS SRL, Free Spirit Travel în calitate de Partener al campaniei.

 

 

 1. PREMIUL

6.a. Premiul constă în

Pachetul Transilvania Train Premium – Hotel 4* în perioada 31 august – 3 septembrie 2017 pentru două persoane care include:

 • transport cu trenul şi autocar/microbuze pe tot parcursul celor 4                 zile;
 • 3 nopţi cazare cu mic dejun în hoteluri de 4* câte o noapte la                      Sighişoara, Alba Iulia şi Sibiu;
 • prânz şi cină conform programului;
 • 2 workshop-uri la alegere în Ziua 2 şi workshop-ul gastronomic în              Ziua 3;
 • intrările la obiectivele turistice;
 • băuturile şi gustările din tren;
 • toate activităţile din tren şi din oraşele de debarcare.

Valoarea premiului este de 5750,192 lei (TVA inclus).

 

Câştigătorul împreună cu însoţitorul pe care îl va alege vor beneficia de premiu în perioada 31 august – 3 septembrie 2017.

Transilvania Train este un program unic în România, prin intermediul căruia vei avea ocazia de a explora cele mai frumoase zone ale Ardealului şi de a cunoaşte cultura săsească autentică.

Aventura constă într-o călătorie cu trenul ce va ţine patru zile, programul acesteia este flexibil şi personalizat, cuprinzând activităţi educative şi recreative. În acest timp, vei parcurge un traseu care include oraşe ce mustesc de istorie, vei participa la degustări de vin, cine în aer liber, work-shop-uri de ţiglărie tradiţională sau de fierărie medievală. Pe lângă aceste activităţi, vei putea să iei parte la cursuri foto, de arhitectură medievală sau de echitaţie, vei putea participa la tururi de biserici fortificate pe biciclete şi, cine ştie, poate îţi vei descoperi noi pasiuni.

Trenul va porni din Braşov, te vei îmbarca acompaniat de sunetul fanfarei şi vei traversa inima Transilvaniei, trecând prin oraşe precum Braşov, Saschiz, Sighişoara, Mediaş, Alba Iulia, Sebeş, Sibiu şi Făgăraş. Cetatea Albă Carolina este una dintre cele mai mari fortificaţii cu bastioane din Europa de Sud-Est şi doar unul dintre monumentele istorice a cărui întreagă poveste o vei afla în timp ce îl vei vizita alături de ghizii noştri.

 

 1. b. Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea condiţiilor concursului. Premiile nu sunt transmisibile către alte persoane.

 

 

 1. TAXE ŞI IMPOZITE

Punerea în posesie a premiului va fi condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor legale privind plata impozitului prevăzut de lege.

Veniturile din premii şi din jocuri de noroc sunt reglementate la data semnării acestui Regulament de Titlul IV Impozitul pe venit Cap. VIII Venituri din premii şi din jocuri de noroc din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

 1. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.natgeo.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament pe durata derulării campaniei. Orice modificare intră în vigoare la data publicării pe site.

Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

(i) Organizatorul şi părţile implicate în acest Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru e-mailurile nelivrate datorită defecţiunilor sau supraîncărcării reţelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a funcţionării deficitare ori nefuncționării aplicaţiilor utilizate de participanţi (soft şi/sau hardware);

(ii) Situaţiile în care premiul nu este livrat ori înmânat câştigătorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare;

(iii) Organizatorii sunt responsabili să comunice gratuit condiţiile de desfăşurare şi să respecte prevederile regulamentului, fără a suporta costuri determinate de acţiunile ulterioare ale câştigătorilor. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acţiunilor utilizatorilor paginii web, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiţiei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/sau a echipamentelor de calcul şi/sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet şi/sau funcţionarea defectuoasă a e-mailului, cauzată de probleme tehnice şi/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Înscrierea în concurs prezumă cunoaşterea regulamentului şi acordul participantului pentru conţinutul acestuia.

Prin furnizarea datelor în momentul înregistrării (inclusiv imaginea), câştigătorii sunt de acord să fie incluşi în baza de date a companiei. Participanţii la Concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, următoarele drepturi:

Participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date şi în special cele cu privire la:

– dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.

– dreptul de opoziţie potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

– dreptul de intervenţie asupra datelor potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protecţia datelor personale atât pe durata Campaniei, cât şi ulterior acesteia, pe o durata nelimitată de timp.

La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată  la adresa societăţii din Bucureşti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, în atenţia Departamentului Marketing, organizatorul se obligă:

▪       să confirme în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;

▪       să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legale;

▪       să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

 1. PREVEDERI FINALE

Participanţii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automată a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord că numele, adresa şi fotografia lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator şi partenerii acestuia, în diverse materiale de prezentare şi/sau promovare pe orice suport (tipărite, audio, video ș.a.) şi prin orice canal de comunicare.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.natgeo.ro . Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi afişării lor pe pagină de internet menţionată anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe următoarea adresa: BURDA ROMÂNIA SRL, Bucureşti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, sector 3, Olympia Tower, etaj 3, în atenţia Departamentului Marketing, sau pe e-mail, pe adresa [email protected] .

 

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau caz fortuit conform legislaţiei în vigoare, precum şi în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.

 

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.